Historical Walking Tour Leiden

Historical Walking Tour Leiden

Historical Walking Tour Leiden   Do you only have a short period of time to visit Holland? Get the most of it and take a guided walking tour. In Leiden with the historical walking tour you visit all the highlights. Leiden still has a lot of its historical...
Juridische wandeling in Leiden

Juridische wandeling in Leiden

Juridische wandeling in Leiden Leiden is vele eeuwen een centrum van rechtspraak geweest. Vroeger kwamen daarbij dan ook de terechtstellingen. Misdaad en straf, door de eeuwen heen. Je krijgt tijdens de juridische wandeling alles te horen over vierendeling en...